Vilkår og betingelser

1. Partene

Selger er Monica Nilsen Tronds,                          Ødegårds vei 53, 1470 Lørenskog. e-post:  himmelsk_helse_nilsen_tronds@yahoo.com             mobil 925 21 667                                organisasjonsnummer 921.68.2891 
 2. pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren om det er mindre en 24 timer til avtalen skal gjennomføres.

4. Tilbakebetalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt som er avbestillings tidspunkt. Som er 24 timer før avtalens tidspunkt. Er det betalt over vipps eller annet betalinskort trekkes gebyr fra tilbakebetalingen.

5. Personopplysninger

Jeg oppbevarer personlige opplysninger som jeg trenger under samtale eller behandling i en egen journal som er i låsbart skap eller i sikker journal hos  EasyPractice.